Reklamační formulář

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:

Pavlína Hejzlarová

Černá 1421/11

747 05 Opava

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

Zpět do obchodu